Άρθρα και ΜελέτεςΝομικές ΕργασίεςΝομική ΒιβλιογραφίαΕθνική ΝομοθεσίαΕθνική ΝομολογίαΣυγγραφείςΣυγγραφείςΣυγγραφείςΣυγγραφείςΟργανωτική Ομάδα  

Εργασίες Φοιτητών

Εδώ θα βρείτε όλες τις φοιτητικές εργασίες που υπάρχουν στη βάση

 
Βρέθηκαν συνολικά 3067 εγγραφες. Παρουσιάζονται οι εγγραφές 1 εως 25.
 

προηγούμενη - επόμενη σελίδα

Κοσμίδη Δέσποινα

Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές [Διπλωματική Εργασία]

Η δημοσίευση υπ' αριθμόν 441 προστέθηκε τον Ιούνιο του 2004.

Λήμματα
: Αρχές Ανεξάρτητες -

Παραπομπή: www.greeklaws.com/pubs/results.php?id=441 Προσοχή: προσωρινή παραπομπή - η βάση θα μεταφερθεί άμεσα (μόλις λήξει η δοκιμαστική λειτουργία) σε υπολογιστή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Περίληψη:

 


Πλήρες Κείμενο (σε Acrobat pdf)
- Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία - Νομολογία -

 


Ραδινού Διονυσία

Ο Έλεγχος Συμβάσεων Μεγάλης Οικονομικής Αξίας από το Ελεγκτικό Συνέδριο [Διπλωματική Εργασία]

Η δημοσίευση υπ' αριθμόν 2444 προστέθηκε τον Ιούλιο του 2007.

Λήμματα
: Ελεγκτικό Συνέδριο -

Παραπομπή: www.greeklaws.com/pubs/results.php?id=2444 Προσοχή: προσωρινή παραπομπή - η βάση θα μεταφερθεί άμεσα (μόλις λήξει η δοκιμαστική λειτουργία) σε υπολογιστή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Περίληψη:

 


Πλήρες Κείμενο (σε Acrobat pdf)
- Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία - Νομολογία -

 


Παπαδέα Δήμητρα

Η Συνταγματική Θέση και Ανάδειξη του Πρωθυπουργού [Διπλωματική Εργασία]

Η δημοσίευση υπ' αριθμόν 3095 προστέθηκε τον Ιανουάριο του 2010.

Λήμματα
: Πρωθυπουργός -Σύνταγμα -

Παραπομπή: www.greeklaws.com/pubs/results.php?id=3095 Προσοχή: προσωρινή παραπομπή - η βάση θα μεταφερθεί άμεσα (μόλις λήξει η δοκιμαστική λειτουργία) σε υπολογιστή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Περίληψη:

 


Πλήρες Κείμενο (σε Acrobat pdf)
- Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία - Νομολογία -

 


Παπαδήμος Δήμος

Αρχή της Αναλογικότητας [Μεταπτυχιακή Εργασία]

Η δημοσίευση υπ' αριθμόν 550 προστέθηκε τον Ιούνιο του 2004.

Λήμματα
: Αναλογικότητα -

Παραπομπή: www.greeklaws.com/pubs/results.php?id=550 Προσοχή: προσωρινή παραπομπή - η βάση θα μεταφερθεί άμεσα (μόλις λήξει η δοκιμαστική λειτουργία) σε υπολογιστή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Περίληψη:

 


Πλήρες Κείμενο (σε Acrobat pdf)
- Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία - Νομολογία -

 


Παυλάκης Λεωνίδας

Η Έννομη Τάξη της Αυστρίας [Μεταπτυχιακή Εργασία]

Η δημοσίευση υπ' αριθμόν 1360 προστέθηκε τον Ιούλιο του 2005.

Λήμματα
:

Παραπομπή: www.greeklaws.com/pubs/results.php?id=1360 Προσοχή: προσωρινή παραπομπή - η βάση θα μεταφερθεί άμεσα (μόλις λήξει η δοκιμαστική λειτουργία) σε υπολογιστή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Περίληψη:

 


Πλήρες Κείμενο (σε Acrobat pdf)
- Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία - Νομολογία -

 


Πουρνάρας Ευάγγελος

« Η Δικαιοπλαστική Εξουσία του Δικαστή » [Μεταπτυχιακή Εργασία]

Η δημοσίευση υπ' αριθμόν 407 προστέθηκε τον Ιούνιο του 2004.

Λήμματα
: Δικαιοπλαστική εξουσία -Δικαστής -ες -

Παραπομπή: www.greeklaws.com/pubs/results.php?id=407 Προσοχή: προσωρινή παραπομπή - η βάση θα μεταφερθεί άμεσα (μόλις λήξει η δοκιμαστική λειτουργία) σε υπολογιστή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Περίληψη:

 


Πλήρες Κείμενο (σε Acrobat pdf)
- Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία - Νομολογία -

 


Κλούκου Αγγελική

Το Δικαίωμα στην Προστασία της Υγείας (άρ.21 παρ.3 Σ.) [Μεταπτυχιακή Εργασία]

Η δημοσίευση υπ' αριθμόν 438 προστέθηκε τον Ιούνιο του 2004.

Λήμματα
: Υγεία -

Παραπομπή: www.greeklaws.com/pubs/results.php?id=438 Προσοχή: προσωρινή παραπομπή - η βάση θα μεταφερθεί άμεσα (μόλις λήξει η δοκιμαστική λειτουργία) σε υπολογιστή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Περίληψη:

 


Πλήρες Κείμενο (σε Acrobat pdf)
- Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία - Νομολογία -

 


Κλούκου Αγγελική

Η Εφαρμογή των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στο Χώρο των Ιδιωτικών Έννομων Σχέσεων.ΕΠειρ 805/2000:Τύπος και Προσωπικότητα [Μεταπτυχιακή Εργασία]

Η δημοσίευση υπ' αριθμόν 533 προστέθηκε τον Ιανουάριο του 2004.

Λήμματα
: Θεσμική Εφαρμογή -Προσωπικότητα, ελεύθερη ανάπτυξη -Τύπος -

Παραπομπή: www.greeklaws.com/pubs/results.php?id=533 Προσοχή: προσωρινή παραπομπή - η βάση θα μεταφερθεί άμεσα (μόλις λήξει η δοκιμαστική λειτουργία) σε υπολογιστή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Περίληψη:

 


Πλήρες Κείμενο (σε Acrobat pdf)
- Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία - Νομολογία -

 


Κλούκου Αγγελική

Η Ερμηνεία της Συνταγματικής Διάταξης του άρ.21 παρ.3 του Σ. [Μεταπτυχιακή Εργασία]

Η δημοσίευση υπ' αριθμόν 534 προστέθηκε τον Ιανουάριο του 2004.

Λήμματα
: Ερμηνεία (νόμων,Συντάγματος) -Υγεία -

Παραπομπή: www.greeklaws.com/pubs/results.php?id=534 Προσοχή: προσωρινή παραπομπή - η βάση θα μεταφερθεί άμεσα (μόλις λήξει η δοκιμαστική λειτουργία) σε υπολογιστή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Περίληψη:

 


Πλήρες Κείμενο (σε Acrobat pdf)
- Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία - Νομολογία -

 


Κλούκου Αγγελική

Η Εφαρμογή των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στο Χώρο των Ιδιωτικών Έννομων Σχέσεων.ΑΠ 13/1999:Επιστημονική Ελευθερία και Προσωπικότητα [Μεταπτυχιακή Εργασία]

Η δημοσίευση υπ' αριθμόν 535 προστέθηκε τον Ιανουάριο του 2004.

Λήμματα
: Επιστήμη -Προσωπικότητα, ελεύθερη ανάπτυξη -

Παραπομπή: www.greeklaws.com/pubs/results.php?id=535 Προσοχή: προσωρινή παραπομπή - η βάση θα μεταφερθεί άμεσα (μόλις λήξει η δοκιμαστική λειτουργία) σε υπολογιστή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Περίληψη:

 


Πλήρες Κείμενο (σε Acrobat pdf)
- Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία - Νομολογία -

 


Κλούκου Αγγελική

Το Συνταγματικό Θεμέλιο της Προσχώρησης της Γερμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση : άρ.23 Θεμελιώδους Νόμου της Βόννης [Μεταπτυχιακή Εργασία]

Η δημοσίευση υπ' αριθμόν 536 προστέθηκε τον Δεκέμβριο του 2003.

Λήμματα
: Γερμανία -

Παραπομπή: www.greeklaws.com/pubs/results.php?id=536 Προσοχή: προσωρινή παραπομπή - η βάση θα μεταφερθεί άμεσα (μόλις λήξει η δοκιμαστική λειτουργία) σε υπολογιστή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Περίληψη:

 


Πλήρες Κείμενο (σε Acrobat pdf)
- Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία - Νομολογία -

 


Κλούκου Αγγελική

Η Ανθρώπινη Αξία ως Καταστατική Αρχή του Συντάγματος. ΑΠ 40/1998 [Μεταπτυχιακή Εργασία]

Η δημοσίευση υπ' αριθμόν 538 προστέθηκε τον Δεκέμβριο του 2003.

Λήμματα
: Αξία Ανθρώπινη -

Παραπομπή: www.greeklaws.com/pubs/results.php?id=538 Προσοχή: προσωρινή παραπομπή - η βάση θα μεταφερθεί άμεσα (μόλις λήξει η δοκιμαστική λειτουργία) σε υπολογιστή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Περίληψη:

 


Πλήρες Κείμενο (σε Acrobat pdf)
- Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία - Νομολογία -

 


Κλούκου Αγγελική

Η Αρχή της Αναλογικότητας [Μεταπτυχιακή Εργασία]

Η δημοσίευση υπ' αριθμόν 539 προστέθηκε τον Νοέμβριο του 2003.

Λήμματα
: Αναλογικότητα -

Παραπομπή: www.greeklaws.com/pubs/results.php?id=539 Προσοχή: προσωρινή παραπομπή - η βάση θα μεταφερθεί άμεσα (μόλις λήξει η δοκιμαστική λειτουργία) σε υπολογιστή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Περίληψη:

 


Πλήρες Κείμενο (σε Acrobat pdf)
- Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία - Νομολογία -

 


Κλούκου Αγγελική

Το Δικαίωμα στην Προστασία της Υγείας [Μεταπτυχιακή Εργασία]

Η δημοσίευση υπ' αριθμόν 599 προστέθηκε τον Ιούνιο του 2004.

Λήμματα
: Υγεία -

Παραπομπή: www.greeklaws.com/pubs/results.php?id=599 Προσοχή: προσωρινή παραπομπή - η βάση θα μεταφερθεί άμεσα (μόλις λήξει η δοκιμαστική λειτουργία) σε υπολογιστή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Περίληψη:

 


Πλήρες Κείμενο (σε Acrobat pdf)
- Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία - Νομολογία -

 


Κλούκου Αγγελική

Άρθρο 21 παρ. 2 εδαφ.Α΄ [Μεταπτυχιακή Εργασία]

Η δημοσίευση υπ' αριθμόν 602 προστέθηκε τον Ιούνιο του 2004.

Λήμματα
: Ερμηνεία (νόμων,Συντάγματος) -

Παραπομπή: www.greeklaws.com/pubs/results.php?id=602 Προσοχή: προσωρινή παραπομπή - η βάση θα μεταφερθεί άμεσα (μόλις λήξει η δοκιμαστική λειτουργία) σε υπολογιστή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Περίληψη:

 


Πλήρες Κείμενο (σε Acrobat pdf)
- Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία - Νομολογία -

 


Κλούκου Αγγελική

ΑΡ. 23 Θεμελιώδους Νόμου της Βόννης [Μεταπτυχιακή Εργασία]

Η δημοσίευση υπ' αριθμόν 603 προστέθηκε τον Ιούνιο του 2004.

Λήμματα
: Νόμος Βόννης -

Παραπομπή: www.greeklaws.com/pubs/results.php?id=603 Προσοχή: προσωρινή παραπομπή - η βάση θα μεταφερθεί άμεσα (μόλις λήξει η δοκιμαστική λειτουργία) σε υπολογιστή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Περίληψη:

 


Πλήρες Κείμενο (σε Acrobat pdf)
- Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία - Νομολογία -

 


Κλούκου Αγγελική

Θεμελιώδη Δικαιώματα [Μεταπτυχιακή Εργασία]

Η δημοσίευση υπ' αριθμόν 606 προστέθηκε τον Ιούνιο του 2004.

Λήμματα
: Τύπος -

Παραπομπή: www.greeklaws.com/pubs/results.php?id=606 Προσοχή: προσωρινή παραπομπή - η βάση θα μεταφερθεί άμεσα (μόλις λήξει η δοκιμαστική λειτουργία) σε υπολογιστή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Περίληψη:

 


Πλήρες Κείμενο (σε Acrobat pdf)
- Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία - Νομολογία -

 


Κλούκου Αγγελική

Αναλογικότητα [Μεταπτυχιακή Εργασία]

Η δημοσίευση υπ' αριθμόν 607 προστέθηκε τον Ιούνιο του 2004.

Λήμματα
: Αναλογικότητα -

Παραπομπή: www.greeklaws.com/pubs/results.php?id=607 Προσοχή: προσωρινή παραπομπή - η βάση θα μεταφερθεί άμεσα (μόλις λήξει η δοκιμαστική λειτουργία) σε υπολογιστή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Περίληψη:

 


Πλήρες Κείμενο (σε Acrobat pdf)
- Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία - Νομολογία -

 


Βογιατζή Όλγα

Το Δικαίωμα στην Κοινωνική Ασφάλιση κατά το Άρθρο 22 παρ. 5 Ελληνικού Συντάγματος του 1975/1986/2001 [Μεταπτυχιακή Εργασία]

Η δημοσίευση υπ' αριθμόν 440 προστέθηκε τον Ιούνιο του 2004.

Λήμματα
: Κοινωνική Ασφάλιση, βλ. Ασφάλιση Κοινωνική -

Παραπομπή: www.greeklaws.com/pubs/results.php?id=440 Προσοχή: προσωρινή παραπομπή - η βάση θα μεταφερθεί άμεσα (μόλις λήξει η δοκιμαστική λειτουργία) σε υπολογιστή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Περίληψη:

 


Πλήρες Κείμενο (σε Acrobat pdf)
- Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία - Νομολογία -

 


Βογιατζή Όλγα

«Η αρχή του απαραβιάστου της ανθρώπινης αξίας στην ελληνική νομολογία. Σκέψεις με αφορμή την Α.Π. 1753/1983 (Α΄Τμ.)» [Μεταπτυχιακή Εργασία]

Η δημοσίευση υπ' αριθμόν 501 προστέθηκε τον Ιούνιο του 2004.

Λήμματα
: Αξία Ανθρώπινη -

Παραπομπή: www.greeklaws.com/pubs/results.php?id=501 Προσοχή: προσωρινή παραπομπή - η βάση θα μεταφερθεί άμεσα (μόλις λήξει η δοκιμαστική λειτουργία) σε υπολογιστή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Περίληψη:

 


Πλήρες Κείμενο (σε Acrobat pdf)
- Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία - Νομολογία -

 


Βογιατζή Όλγα

«Ερμηνεία του άρ. 22 παρ. 5 Σ βάσει των γνωστών μεθόδων ερμηνείας » [Μεταπτυχιακή Εργασία]

Η δημοσίευση υπ' αριθμόν 502 προστέθηκε τον Ιούνιο του 2004.

Λήμματα
: Κοινωνική Ασφάλιση, βλ. Ασφάλιση Κοινωνική -

Παραπομπή: www.greeklaws.com/pubs/results.php?id=502 Προσοχή: προσωρινή παραπομπή - η βάση θα μεταφερθεί άμεσα (μόλις λήξει η δοκιμαστική λειτουργία) σε υπολογιστή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Περίληψη:

 


Πλήρες Κείμενο (σε Acrobat pdf)
- Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία - Νομολογία -

 


Βογιατζή Όλγα

«ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ – ΑΡΘΡΟ 93 ΙΣΠΑΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 27.12.1978 ΩΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ» [Μεταπτυχιακή Εργασία]

Η δημοσίευση υπ' αριθμόν 503 προστέθηκε τον Ιούνιο του 2004.

Λήμματα
: Διαφορές Διοικητικές Ουσίας -

Παραπομπή: www.greeklaws.com/pubs/results.php?id=503 Προσοχή: προσωρινή παραπομπή - η βάση θα μεταφερθεί άμεσα (μόλις λήξει η δοκιμαστική λειτουργία) σε υπολογιστή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Περίληψη:

 


Πλήρες Κείμενο (σε Acrobat pdf)
- Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία - Νομολογία -

 


Βογιατζή Όλγα

«Απόφαση υπ’ αριθμ. 2702/1987 ΣτΕ – Θεσμική εφαρμογή θεμελιωδών δικαιωμάτων» [Μεταπτυχιακή Εργασία]

Η δημοσίευση υπ' αριθμόν 504 προστέθηκε τον Ιούνιο του 2004.

Λήμματα
: Καθεστώς -Παιδεία -

Παραπομπή: www.greeklaws.com/pubs/results.php?id=504 Προσοχή: προσωρινή παραπομπή - η βάση θα μεταφερθεί άμεσα (μόλις λήξει η δοκιμαστική λειτουργία) σε υπολογιστή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Περίληψη:

 


Πλήρες Κείμενο (σε Acrobat pdf)
- Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία - Νομολογία -

 


Βογιατζή Όλγα

«Ευρωπαϊκό Σύνταγμα – το συνταγματικό θεμέλιο προσχώρησης της Ισπανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση» [Μεταπτυχιακή Εργασία]

Η δημοσίευση υπ' αριθμόν 505 προστέθηκε τον Ιούνιο του 2004.

Λήμματα
: Διαφορές Διοικητικές Ουσίας -

Παραπομπή: www.greeklaws.com/pubs/results.php?id=505 Προσοχή: προσωρινή παραπομπή - η βάση θα μεταφερθεί άμεσα (μόλις λήξει η δοκιμαστική λειτουργία) σε υπολογιστή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Περίληψη:

 


Πλήρες Κείμενο (σε Acrobat pdf)
- Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία - Νομολογία -

 


Βογιατζή Όλγα

«Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγματικής αρχής της ελληνικής έννομης τάξης» [Μεταπτυχιακή Εργασία]

Η δημοσίευση υπ' αριθμόν 506 προστέθηκε τον Ιούνιο του 2004.

Λήμματα
: Αξία Ανθρώπινη -

Παραπομπή: www.greeklaws.com/pubs/results.php?id=506 Προσοχή: προσωρινή παραπομπή - η βάση θα μεταφερθεί άμεσα (μόλις λήξει η δοκιμαστική λειτουργία) σε υπολογιστή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Περίληψη:

 


Πλήρες Κείμενο (σε Acrobat pdf)
- Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία - Νομολογία -

 


 

προηγούμενη - επόμενη σελίδα

 

 
 
site and database creation: Evans Courakis