Άρθρα και ΜελέτεςΝομικές ΕργασίεςΝομική ΒιβλιογραφίαΕθνική ΝομοθεσίαΕθνική ΝομολογίαΣυγγραφείςΣυγγραφείςΣυγγραφείςΣυγγραφείςΟργανωτική Ομάδα  

Νομοθεσία

Εδώ θα βρείτε όλη τη νομοθεσία που υπάρχει στη βάση

 
Βρέθηκαν συνολικά 56 εγγραφες. Παρουσιάζονται οι εγγραφές 1 εως 25.
 

προηγούμενη - επόμενη σελίδα

Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας [Νομοθεσία ]

Η δημοσίευση υπ' αριθμόν 849 προστέθηκε τον του 0.

Λήμματα
:

Παραπομπή: www.greeklaws.com/pubs/results.php?id=849 Προσοχή: προσωρινή παραπομπή - η βάση θα μεταφερθεί άμεσα (μόλις λήξει η δοκιμαστική λειτουργία) σε υπολογιστή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Περίληψη:

 


Πλήρες Κείμενο (σε Acrobat pdf)
- Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία - Νομολογία -

 


Κωδικοποίηση Διατάξεων Νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας [Νομοθεσία ]

Η δημοσίευση υπ' αριθμόν 850 προστέθηκε τον Ιανουάριο του 1989.

Λήμματα
: Συμβούλιο της Επικρατείας -

Παραπομπή: www.greeklaws.com/pubs/results.php?id=850 Προσοχή: προσωρινή παραπομπή - η βάση θα μεταφερθεί άμεσα (μόλις λήξει η δοκιμαστική λειτουργία) σε υπολογιστή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Περίληψη:

 


Πλήρες Κείμενο (σε Acrobat pdf)
- Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία - Νομολογία -

 


Προστασία του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. [Νομοθεσία ]

Η δημοσίευση υπ' αριθμόν 851 προστέθηκε τον Σεπτέμβριο του 1997.

Λήμματα
: Απόρρητο Ανταπόκρισης -Ζωή (ιδιωτική,οικογενειακή- κοινωνική, οικονομική, πολιτική) -Προσωπικά Δεδομένα -

Παραπομπή: www.greeklaws.com/pubs/results.php?id=851 Προσοχή: προσωρινή παραπομπή - η βάση θα μεταφερθεί άμεσα (μόλις λήξει η δοκιμαστική λειτουργία) σε υπολογιστή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Περίληψη:

 


Πλήρες Κείμενο (σε Acrobat pdf)
- Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία - Νομολογία -

 


Ολοκλήρωση της δικαιοδοσίας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Συγκρότηση Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και Ρύθμιση Μερικών Άλλων Θεμάτων. [Νομοθεσία ]

Η δημοσίευση υπ' αριθμόν 852 προστέθηκε τον Δεκέμβριο του 1983.

Λήμματα
: Διοικητική δικαιοσύνη, βλ. Δικαιοσύνη -

Παραπομπή: www.greeklaws.com/pubs/results.php?id=852 Προσοχή: προσωρινή παραπομπή - η βάση θα μεταφερθεί άμεσα (μόλις λήξει η δοκιμαστική λειτουργία) σε υπολογιστή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Περίληψη:

 


Πλήρες Κείμενο (σε Acrobat pdf)
- Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία - Νομολογία -

 


Περιορισμοί στη Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων με Πρόσωπα που Δραστηριοποιούνται ή Συμμετέχουν σε Επιχειρήσεις Μέσων Ενημέρωσης και Αλλες Διατάξεις. [Νομοθεσία ]

Η δημοσίευση υπ' αριθμόν 853 προστέθηκε τον Ιούνιο του 2002.

Λήμματα
:

Παραπομπή: www.greeklaws.com/pubs/results.php?id=853 Προσοχή: προσωρινή παραπομπή - η βάση θα μεταφερθεί άμεσα (μόλις λήξει η δοκιμαστική λειτουργία) σε υπολογιστή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Περίληψη:

 


Πλήρες Κείμενο (σε Acrobat pdf)
- Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία - Νομολογία -

 


Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το κράτος. \\\'Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών. [Νομοθεσία ]

Η δημοσίευση υπ' αριθμόν 869 προστέθηκε τον Ιούνιο του 2002.

Λήμματα
:

Παραπομπή: www.greeklaws.com/pubs/results.php?id=869 Προσοχή: προσωρινή παραπομπή - η βάση θα μεταφερθεί άμεσα (μόλις λήξει η δοκιμαστική λειτουργία) σε υπολογιστή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Περίληψη:

 


Πλήρες Κείμενο (σε Acrobat pdf)
- Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία - Νομολογία -

 


Για την Επίλυση των Διαφορών του Άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος και Άλλες Διατάξεις. [Νομοθεσία ]

Η δημοσίευση υπ' αριθμόν 870 προστέθηκε τον Αύγουστο του 2002.

Λήμματα
:

Παραπομπή: www.greeklaws.com/pubs/results.php?id=870 Προσοχή: προσωρινή παραπομπή - η βάση θα μεταφερθεί άμεσα (μόλις λήξει η δοκιμαστική λειτουργία) σε υπολογιστή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Περίληψη:

 


Πλήρες Κείμενο (σε Acrobat pdf)
- Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία - Νομολογία -

 


Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις Δικαστικές Αποφάσεις, Προαγωγή των Δικαστών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων στο Βαθμό του Συμβούλου Eπικρατείας και Άλλες Διατάξεις. [Νομοθεσία ]

Η δημοσίευση υπ' αριθμόν 871 προστέθηκε τον Νοέμβριο του 2002.

Λήμματα
:

Παραπομπή: www.greeklaws.com/pubs/results.php?id=871 Προσοχή: προσωρινή παραπομπή - η βάση θα μεταφερθεί άμεσα (μόλις λήξει η δοκιμαστική λειτουργία) σε υπολογιστή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Περίληψη:

 


Πλήρες Κείμενο (σε Acrobat pdf)
- Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία - Νομολογία -

 


Ποινική Ευθύνη των Υπουργών. [Νομοθεσία ]

Η δημοσίευση υπ' αριθμόν 872 προστέθηκε τον Μάρτιο του 2003.

Λήμματα
:

Παραπομπή: www.greeklaws.com/pubs/results.php?id=872 Προσοχή: προσωρινή παραπομπή - η βάση θα μεταφερθεί άμεσα (μόλις λήξει η δοκιμαστική λειτουργία) σε υπολογιστή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Περίληψη:

 


Πλήρες Κείμενο (σε Acrobat pdf)
- Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία - Νομολογία -

 


Εκλογή Βουλευτών [Νομοθεσία ]

Η δημοσίευση υπ' αριθμόν 873 προστέθηκε τον Φεβρουάριο του 2004.

Λήμματα
:

Παραπομπή: www.greeklaws.com/pubs/results.php?id=873 Προσοχή: προσωρινή παραπομπή - η βάση θα μεταφερθεί άμεσα (μόλις λήξει η δοκιμαστική λειτουργία) σε υπολογιστή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Περίληψη:

 


Πλήρες Κείμενο (σε Acrobat pdf)
- Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία - Νομολογία -

 


Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα. [Νομοθεσία ]

Η δημοσίευση υπ' αριθμόν 874 προστέθηκε τον Ιούλιο του 1985.

Λήμματα
: Κυβέρνηση -

Παραπομπή: www.greeklaws.com/pubs/results.php?id=874 Προσοχή: προσωρινή παραπομπή - η βάση θα μεταφερθεί άμεσα (μόλις λήξει η δοκιμαστική λειτουργία) σε υπολογιστή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Περίληψη:

 


Πλήρες Κείμενο (σε Acrobat pdf)
- Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία - Νομολογία -

 


Σχέσεις Κράτους-Πολίτη, Καθιέρωση Νέου Τύπου Δελτίου Ταυτότητας και Άλλες Διατάξεις. [Νομοθεσία ]

Η δημοσίευση υπ' αριθμόν 881 προστέθηκε τον Ιούνιο του 1986.

Λήμματα
:

Παραπομπή: www.greeklaws.com/pubs/results.php?id=881 Προσοχή: προσωρινή παραπομπή - η βάση θα μεταφερθεί άμεσα (μόλις λήξει η δοκιμαστική λειτουργία) σε υπολογιστή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Περίληψη:

 


Πλήρες Κείμενο (σε Acrobat pdf)
- Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία - Νομολογία -

 


Κανονισμός Λειτουργίας και Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ειδικού Δικαστηρίου του Άρθρου 99 του Συντάγματος και Αναπροσαρμογή του Παραβόλου για την Άσκηση Αγωγής Κακοδικίας. [Νομοθεσία ]

Η δημοσίευση υπ' αριθμόν 882 προστέθηκε τον Αύγουστο του 2004.

Λήμματα
: Έσοδα -

Παραπομπή: www.greeklaws.com/pubs/results.php?id=882 Προσοχή: προσωρινή παραπομπή - η βάση θα μεταφερθεί άμεσα (μόλις λήξει η δοκιμαστική λειτουργία) σε υπολογιστή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Περίληψη:

 


Πλήρες Κείμενο (σε Acrobat pdf)
- Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία - Νομολογία -

 


Περί Εκτελέσεως των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου Διατάξεων. [Νομοθεσία ]

Η δημοσίευση υπ' αριθμόν 883 προστέθηκε τον Οκτωβριο του 1981.

Λήμματα
: Ελεγκτικό Συνέδριο -

Παραπομπή: www.greeklaws.com/pubs/results.php?id=883 Προσοχή: προσωρινή παραπομπή - η βάση θα μεταφερθεί άμεσα (μόλις λήξει η δοκιμαστική λειτουργία) σε υπολογιστή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Περίληψη:

 


Πλήρες Κείμενο (σε Acrobat pdf)
- Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία - Νομολογία -

 


Συνήγορος του Πολίτη [Νομοθεσία ]

Η δημοσίευση υπ' αριθμόν 1067 προστέθηκε τον του 1997.

Λήμματα
: Συνήγορος πολίτη, βλ.και Αρχές Ανεξάρτητες -

Παραπομπή: www.greeklaws.com/pubs/results.php?id=1067 Προσοχή: προσωρινή παραπομπή - η βάση θα μεταφερθεί άμεσα (μόλις λήξει η δοκιμαστική λειτουργία) σε υπολογιστή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Περίληψη:

 


Πλήρες Κείμενο (σε Acrobat pdf)
- Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία - Νομολογία -

 


Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου [Νομοθεσία ]

Η δημοσίευση υπ' αριθμόν 1068 προστέθηκε τον του 1998.

Λήμματα
: Αμοιβή, (εγγραφή στον Πρϋπολογισμό) -

Παραπομπή: www.greeklaws.com/pubs/results.php?id=1068 Προσοχή: προσωρινή παραπομπή - η βάση θα μεταφερθεί άμεσα (μόλις λήξει η δοκιμαστική λειτουργία) σε υπολογιστή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Περίληψη:

 


Πλήρες Κείμενο (σε Acrobat pdf)
- Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία - Νομολογία -

 


Διεθνές Σύμφωνο για Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (κυρωτικός) [Νομοθεσία ]

Η δημοσίευση υπ' αριθμόν 1069 προστέθηκε τον Φεβρουάριο του 1997.

Λήμματα
: Ατομικά Δικαιώματα -Πολιτικά Δικαιώματα, βλ.Δικαίωμα -τα -

Παραπομπή: www.greeklaws.com/pubs/results.php?id=1069 Προσοχή: προσωρινή παραπομπή - η βάση θα μεταφερθεί άμεσα (μόλις λήξει η δοκιμαστική λειτουργία) σε υπολογιστή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Περίληψη:

 


Πλήρες Κείμενο (σε Acrobat pdf)
- Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία - Νομολογία -

 


Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά, ΚΟινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα [Νομοθεσία ]

Η δημοσίευση υπ' αριθμόν 1070 προστέθηκε τον του 1985.

Λήμματα
: Ατομικά Δικαιώματα -Κοινωνικά Δικαιώματα, βλ.Δικαίωμα -τα -

Παραπομπή: www.greeklaws.com/pubs/results.php?id=1070 Προσοχή: προσωρινή παραπομπή - η βάση θα μεταφερθεί άμεσα (μόλις λήξει η δοκιμαστική λειτουργία) σε υπολογιστή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Περίληψη:

 


Πλήρες Κείμενο (σε Acrobat pdf)
- Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία - Νομολογία -

 


Για την Κύρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη. [Νομοθεσία ]

Η δημοσίευση υπ' αριθμόν 1071 προστέθηκε τον Φεβρουάριο του 1984.

Λήμματα
:

Παραπομπή: www.greeklaws.com/pubs/results.php?id=1071 Προσοχή: προσωρινή παραπομπή - η βάση θα μεταφερθεί άμεσα (μόλις λήξει η δοκιμαστική λειτουργία) σε υπολογιστή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Περίληψη:

 


Πλήρες Κείμενο (σε Acrobat pdf)
- Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία - Νομολογία -

 


Σύνταγμα της Ελλάδας [Νομοθεσία ]

Η δημοσίευση υπ' αριθμόν 1072 προστέθηκε τον Απρίλιο του 1975.

Λήμματα
: Σύνταγμα -

Παραπομπή: www.greeklaws.com/pubs/results.php?id=1072 Προσοχή: προσωρινή παραπομπή - η βάση θα μεταφερθεί άμεσα (μόλις λήξει η δοκιμαστική λειτουργία) σε υπολογιστή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Περίληψη:

 


Πλήρες Κείμενο (σε Acrobat pdf)
- Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία - Νομολογία -

 


Περί κυρώσεως του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας [Νομοθεσία ]

Η δημοσίευση υπ' αριθμόν 1074 προστέθηκε τον του 2004.

Λήμματα
: Ιθαγένεια -

Παραπομπή: www.greeklaws.com/pubs/results.php?id=1074 Προσοχή: προσωρινή παραπομπή - η βάση θα μεταφερθεί άμεσα (μόλις λήξει η δοκιμαστική λειτουργία) σε υπολογιστή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Περίληψη:

 


Πλήρες Κείμενο (σε Acrobat pdf)
- Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία - Νομολογία -

 


Κύρωση του Πρωτοκόλλου αριθ. 13 στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών Ελευθεριών, σχετικά με την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλες τις περιστάσεις. [Νομοθεσία ]

Η δημοσίευση υπ' αριθμόν 1075 προστέθηκε τον Φεβρουάριο του 2004.

Λήμματα
: Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.) -Θανατική Ποινή, βλ.Ποινή Θανατική -

Παραπομπή: www.greeklaws.com/pubs/results.php?id=1075 Προσοχή: προσωρινή παραπομπή - η βάση θα μεταφερθεί άμεσα (μόλις λήξει η δοκιμαστική λειτουργία) σε υπολογιστή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Περίληψη:

 


Πλήρες Κείμενο (σε Acrobat pdf)
- Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία - Νομολογία -

 


Σχέσεις κράτους-πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις. [Νομοθεσία ]

Η δημοσίευση υπ' αριθμόν 1076 προστέθηκε τον του 1986.

Λήμματα
: Διοίκηση -Έγγραφα -

Παραπομπή: www.greeklaws.com/pubs/results.php?id=1076 Προσοχή: προσωρινή παραπομπή - η βάση θα μεταφερθεί άμεσα (μόλις λήξει η δοκιμαστική λειτουργία) σε υπολογιστή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Περίληψη:

 


Πλήρες Κείμενο (σε Acrobat pdf)
- Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία - Νομολογία -

 


Ιδρυση Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και παροχή αδειών για την ίδρυση και λειτουργία τηλεοπτικών σταθμών [Νομοθεσία ]

Η δημοσίευση υπ' αριθμόν 1077 προστέθηκε τον του 1989.

Λήμματα
: Κινηματογράφος -Ραδιοτηλεόραση, βλ.και Μέσα Ενημέρωσης -

Παραπομπή: www.greeklaws.com/pubs/results.php?id=1077 Προσοχή: προσωρινή παραπομπή - η βάση θα μεταφερθεί άμεσα (μόλις λήξει η δοκιμαστική λειτουργία) σε υπολογιστή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Περίληψη:

 


Πλήρες Κείμενο (σε Acrobat pdf)
- Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία - Νομολογία -

 


Εθνικό Σύστημα Υγείας [Νομοθεσία ]

Η δημοσίευση υπ' αριθμόν 1094 προστέθηκε τον του 1983.

Λήμματα
: Υγεία -

Παραπομπή: www.greeklaws.com/pubs/results.php?id=1094 Προσοχή: προσωρινή παραπομπή - η βάση θα μεταφερθεί άμεσα (μόλις λήξει η δοκιμαστική λειτουργία) σε υπολογιστή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Περίληψη:

 


Πλήρες Κείμενο (σε Acrobat pdf)
- Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία - Νομολογία -

 


 

προηγούμενη - επόμενη σελίδα

 

 
 
site and database creation: Evans Courakis