Άρθρα και ΜελέτεςΝομικές ΕργασίεςΝομική ΒιβλιογραφίαΕθνική ΝομοθεσίαΕθνική ΝομολογίαΣυγγραφείςΣυγγραφείςΣυγγραφείςΣυγγραφείςΟργανωτική Ομάδα  
Untitled Document


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΛΕΚΤΟΡΕΣ : ΣΠΥΡΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ
Αθήνα 10. Μαίου 2004
27.Οκτωβρίου2004

 

Οδηγίες για την εκπόνηση των εργασιών στα μαθήματα :


α. Συνταγματικό Δίκαιο
β. Συνταγματικά Δικαιώματα
γ. Σύνθεση Δημοσίου Δικαίου

Κάθε εργασία έχει δύο πλευρές, το τυπικά παραδεκτό και το ουσιαστικό μέρος, το περιεχόμενό της. Το ουσιαστικό μέρος της εργασίας προσδιορίζεται κατά το δυνατόν σε συνενόηση και με την βοήθεια και καθοδήγηση των διδασκόντων. Η κάθε εργασία θα πρέπει να παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά της επιστημονικής πληρότητας. Εξαντλητική ανάπτυξη του θέματος, πίνακας περιεχομένων, κείμενο, υποσημειώσεις, πίνακες βιβλιογραφίας και παραπεμπόμενων αποφάσεων. Ειδικότερα:

- Εισαγωγή: Στην εισαγωγή κάθε εργασίας περιλαμβάνεται παράγραφος με τίτλο "το θέμα", όπου παρουσιάζεται και οριοθετείται το αντικείμενο της εργασίας, όπως επίσης και ο τρόπος που θα αναπτυχθεί και αιτολογείται το ακολουθούμενο διάγραμμα.

- Πίνακας περιεχομένων : Στην αρχή κάθε εργασίας θα πρέπει να τίθεται αναλυτικός πίνακας των περιεχομένων σε ηλεκτρονική μορφή ( έτσι ώστε ο ενδιαφερόμενος με το πάτημα του «κέρσορα» στο οικείο τίτλο του πίνακα των περιεχομένων να παραπέμπεται απευθείας στο οικείο κεφάλαιο του κειμένου της εργασίας).

- Υποσημειώσεις: Οι υποσημειώσεις πρέπει να τεκμηριώνουν τα αναφερόμενα στο κείμενο. Δεν είναι πχ παραδεκτή η παράθεση γνώμης άλλου συγγραφέα χωρίς ταυτόχρονη παραπομπή, στο βιβλίο και τη σελίδα, που αναφέρει τη γνώμη αυτή. Στις υποσημειώσεις - και μόνο σε αυτές - είναι αποδεκτή η επιλεκτική και όχι συχνή παράθεση μικρών "αυτούσιων εδαφίων" άλλων συγγραφέων μέσα σε εισαγωγικά και με παραπομπή στο αντίστοιχο έργο, εφόσον πρόκειται για σημαντικό ζήτημα.

- Βιβλιογραφία: Η βιβλιογραφία θα πρέπει να παρατίθεται στις υποσημειώσεις της εργασίας. Προηγείται το επώνυμο , ακολουθεί το όνομα , ο τίτλος της μελέτης , το περιοδικό στο οποίο είναι δημοσιευμένη ( εάν πρόκειται για δημοσίευση σε περιοδικό ) , το έτος και ο τόπος έκδοσης ( εάν πρόκειται για βιβλίο ) και οι οικείες σελίδες.
Επίσης , η βιβλιογραφία θα πρέπει να παρατίθεται , κατά αλφαβητική σειρά , και στο τέλος της εργασίας σε ξεχωριστό πίνακα. Προηγείται το επωνυμο του συγγραφέα και ακολουθεί το όνομα, ο τίτλος του έργου και η χρονολογία έκδοσης.
- Η παραπεμπόμενη βιβλιογραφία θα πρέπει να είναι εξαντλητική, στο πλαίσιο βεβαίως του εκάστοτε θέματος της εργασίας. Η πληρότητα της βιβλιογραφίας αποτελεί βασικό στοιχείο της εργασίας.

- Νομολογία: Η νομολογία θα πρέπει να παρατίθεται στο κείμενο της εργασίας ή σε υποσημειώσεις ( Δικαστήριο , αριθμός και έτος ) . Αυτούσια αποσπάσματα από δικαστικές αποφάσεις στις υποσημειώσεις ή στο κείμενο της εργασίας μπορούν να παρατίθενται εάν κρίνονται ως ιδιαίτερα σημαντικά για την ανάπτυξη της εργασίας και πάντοτε εντός εισαγωγικών.
Επίσης , στο τέλος της εργασίας θα πρέπει να υπάρχει (α) πίνακας των αποφάσεων στις οποίες δίνεται απαραίτητα συγκεκριμένη ονομασία (πχ υπόθεση Δεσποτόπουλου, χιλιάστριας φιλολόγου, ιππικού ομίλου, Καράγιωργα κλπ) και (β) παράρτημα με το πλήρες κείμενο των παραπεμπόμενων δικαστικών αποφάσεων , εκτός εάν οι αποφάσεις είναι προσιτές στο διαδίκτυο οπότε αρκεί η παραπομπή στην οικεία ηλεκτρονική διεύθυνση.
- Η παραπεμπόμενη νομολογία θα πρέπει να είναι εξαντλητική, στο πλαίσιο βεβαίως του εκάστοτε θέματος της εργασίας και θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει τις λεγόμενς "αποφάσεις σταθμούς", εφόσον υπάροχυν τέτοιες και οπωσδήποτε τις βασικές αποφάσεις για κάθε θέμα, που διαμόρφωσαν την νομολογία (αρχικές αποφάσεις, αποφάσεις που προσωρούν σε αλλαγές παό την προηγούμενη νομολογία κλπ ).

- Συντομογραφίες: Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι συνήθεις συντομογραφίες. Π.χ.:

Συμβούλιο της Επικρατείας: ΣτΕ
Αρειος Πάγος : ΑΠ
Ελεγκτικό Συνέδριο : ΕΣ
Εφετείο Αθηνών : ΕφΑΘ
Το Σύνταγμα ( περιοδικό): ΤοΣ
Δικαιώματα του Ανθρώπου ( περιοδικό ): ΔτΑ
Επιθεώρηση Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου ( περιοδικό ) : ΕΔΔΔ
Διοικητική Δίκη ( περιοδικό ) : ΔιΔικ
Ποινικά Χρονικά ( περιοδικό ): ΠοινΧρον
Νομικό Βήμα ( περιοδικό ) : ΝοΒ
Ελληνική Δικαιοσύνη ( περιοδικό ) : ΕλλΔνη
Βλέπε : Βλ.
Σελίδα(ες) : σελ.
Οπου παραπάνω: όπ. παρ.

- Βασικά συμπεράσματα: Στο τέλος του κειμένου κάθε εργασίας θα πρέπει να παρουσιάζονται με σαφήνεια και συντομία ( μισή το πολύ μία σελίδα ) τα βασικά συμπεράσματα της εργασίας.

- Περίληψη, Λήμματα: Στο τέλος της εργασίας και κάτω από τον τίτλο της παρατίθεται περίληψη, όχι πάνω από 100 λέξεις, όπως επίσης και τα βασικά λήμματα (λέξεις κλειδιά), που σχετίζονται με το περιεχόμενο της εργασίας. Ο τίτλος, η περίληψη και τα λήμματα παρατίθενται στα ελληνικά και τα αγγλικά, και είναι απαραίτητα για την δημοσίευση της εργασίας στο διαδίκτυο. Εάν κάποιος έχει οποιαδήπτε δυσκολία πρέπει να απευθύνεται στους διδάσκοντες.

- Παράδοση: Η παράδοση της εργασίας θα πρέπει να γίνεται σε ηλεκτρονική μορφή προκειμένου να δημοσιευθεί στο διαδίκτυο, αλλά θα επιδεικνύεται και τυπωμένη. Οι εργασίες, όσο το δυνατόν περισσότερες, θα δημοσιεύονται στο διαδίκτυο προκειμένου να συμβάλουν στην γενικότερη εκπαιδευτική διαδικασία. Πάνω στο cd (όχι μόνο στο εξώφυλλο) πρέπει να σημειώνονται όνομα και τηλέφωνο.

 

 
 
site and database creation: Evans Courakis